A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu - 31.08.2017

Zdjęcie Artykułu

Gmina Niedrzwica Duża, jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) ogłasza nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach konkursu nr RPLU.12.06.00-IZ.00-06-001/17 działanie 12.6 – Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych LOF, Osi Priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

 

Ogłoszenie o naborze na partnera

Wzór oferty

Liczba wyświetleń: 598
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb