A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Poradnik Interesanta

Oświata

Opisy Usług świadczonych w Urzędzie Gminy

Przed udaniem się do Urzędu Gminy w celu załatwienia swojej sprawy zachęcamy do zapoznania się z kartą informacyjną opisującą daną usługę. W ten sposób można uzyskać wyczerpujące informacje o sposobie załatwienia sprawy, np: niezbędnych dokumentach i załącznikach, komórce organizacyjnej rozpatrującej sprawę czy ewentualnych opłatach. W przypadku usług wymagających pisemnego wniosku do kart dołączone zostały odpowiednie formularze.

Uwaga!
W związku z możliwymi zmianami w przepisach prawa, karty informacyjne usług mogą być aktualizowane. W związku z tym zaleca się by nie drukować kart na zapas i każdorazowo przed użyciem karty informacyjnej lub wniosku pobierać je z Poradnika Interesanta.

Karty informacyjne usług oraz wzory formularzy otwierane są za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader. Aktualną wersję programu można pobrać Tutaj

 

Kategorie usług  >>  Oświata i pomoc socjalna

 

 Przeprowadzanie postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

 

Zwrot kosztów dowozu uczniów z terenu Gminy Niedrzwica Duża do szkół i przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

 

Nagrody Wójta Gminy Niedrzwica Duża dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły lub przedszkola

 

Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

     

Stypendium sportowe

 

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Liczba wyświetleń: 4576
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb