A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania o charakterze pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2018 roku.

Zdjęcie Artykułu

Celem konkursu ofert jest wsparcie zadań publicznych Gminy Niedrzwica Duża wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w wysokości maksymalnie do 75% całkowitego kosztu zadania

 

 

 

 

Oferty konkursowe należy składać:
1. W Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża (ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża).
2. W zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: Otwarty konkurs ofert „ Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 marca 2018 roku do godz. 15.00.
3. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
4. Jeden podmiot może złożyć jedną ofertę.

 

Ogłoszenie o konkursie

Aktualny wzór oferty

Aktualny wzór sprawozdania

Aktualny wzór umowy

Liczba wyświetleń: 475
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb