A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Poradnik Interesanta

Podatki i opłaty lokalne

Opisy Usług świadczonych w Urzędzie Gminy

Przed udaniem się do Urzędu Gminy w celu załatwienia swojej sprawy zachęcamy do zapoznania się z kartą informacyjną opisującą daną usługę. W ten sposób można uzyskać wyczerpujące informacje o sposobie załatwienia sprawy, np: niezbędnych dokumentach i załącznikach, komórce organizacyjnej rozpatrującej sprawę czy ewentualnych opłatach. W przypadku usług wymagających pisemnego wniosku do kart dołączone zostały odpowiednie formularze.

Uwaga!
W związku z możliwymi zmianami w przepisach prawa, karty informacyjne usług mogą być aktualizowane. W związku z tym zaleca się by nie drukować kart na zapas i każdorazowo przed użyciem karty informacyjnej lub wniosku pobierać je z Poradnika Interesanta.

Karty informacyjne usług oraz wzory formularzy otwierane są za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader. Aktualną wersję programu można pobrać Tutaj

 

Kategorie usług  >>  Podatki i opłaty lokalne

Podatek od środków transportowych na 2019 r.

Podatek leśny 2019 r. – osoby prawne

Podatek leśny 2019 r. – osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości na 2019 r.- osoby prawne

Podatek od nieruchomości na 2019 r.- osoby fizyczne

Podatek rolny na 2019 r.  – osoby prawne

Podatek rolny na 2019 r.  – osoby fizyczne

Udzielanie pomocy de minimis dla przedsiębiorców w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych(tj. odroczenie lub rozkładanie na raty płatności podatku, odraczanie lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umarzanie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę)

Udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych(tj. odraczanie lub rozkładanie na raty płatności podatku, odraczanie lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami umarzanie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę)

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych(tj. odraczanie lub rozkładanie na raty płatności podatku, odraczanie lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami umarzanie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę)

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Zwrot opłaty skarbowej

Stwierdzenie nadpłaty podatku/opłaty

Wnioski podatników w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji podatników i ewidencji podatkowej nieruchomości

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Liczba wyświetleń: 8385
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb