A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Program stypendialny Akropol

Zdjęcie Artykułu

2 stycznia ruszyła rekrutacja do największego w Polsce programu stypendiów licealnych AKROPOL Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego EFC. Kolejnych 100 młodych ludzi może otrzymać stypendia na cały okres nauki w liceum. Po stypendia AKROPOL można się zgłaszać drogą elektroniczną do 14 marca 2012 roku.

Program stypendialny AKROPOL skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną zakwalifikowane do programu przez Komisję Stypendialną mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w województwie (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie). Dodatkowo fundacja rozwija pasje stypendystów AKROPOLu organizując i finansując młodzieży m.in. warsztaty, szkolenia, wyjazdy i naukę języków obcych.

Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów III klasy gimnazjum, którzy są mieszkańcami terenów wiejskich, żyją poniżej minimum socjalnego (850 zł/netto na członka rodziny), i uzyskali w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum średnią ocen minimum 4,75 bądź są finalistami kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.

Aby ubiegać się o stypendia AKROPOL należy wypełnić formularz on-line, który przesłany zostanie AUTOMATYCZNIE do właściwego Koordynatora Wojewódzkiego naszej Fundacji oraz sprawdzić stronę www naszej Fundacji w dniu 30 marca  2012 roku, aby zapoznać się z wynikami pierwszej fazy rekrutacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, regulamin programu oraz formularze on-line dostępne są  na stronie www.efc.edu.pl.

Dodatkowe informacje:
Maciej Ziółkowski
Koordynator Wojewódzki Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC
tel. +48 696-648-119  
mziolkowski@efc.edu.pl

Liczba wyświetleń: 1262
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb