A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Protokół oceny przedsięwzięć inwestycyjnych - budowa drogi S-19

Zdjęcie Artykułu

19 października br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie dla rozpatrzenia Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia "Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, na odcinku Lublin - obwodnica m. Kraśnik.

 

 

 

Naszą gminę na spotkaniu tym reprezentowali:
Adam Kuna - Wójt Gminy,
Adam Bork - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy,
Łukasz Samolej - Radny Rady Gminy,
Teresa Łopion - kierownik Referatu Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska UG,
Bożena Łuszkiewicz - kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UG,
Michał Sobczak - pracownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UG.

Przedstawiamy Państwu protokół z tego posiedzenia.

Protokół S19 - PDF

Liczba wyświetleń: 2929
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb