A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Projekty aktualnie realizowane

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Zdjęcie Artykułu

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2795 gospodarstw domowych z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (306 zestawów komputerowych i 81 podłączeń do Internetu).

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-049/10-00 zawartej w dniu 10 lutego 2011 r. z Władzą Wdrażajacą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Całkowita wartość projektu: 18 445 445,00 PLN

Wartość dofinansowania:      15 678 628,25 PLN

Projekt będzie realizowany w latach 2010-2013 w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 47 Gmin i dwóch Powiatów województwa lubelskiego.

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2795 gospodarstw domowych z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (306 zestawów komputerowych i 81 podłączeń do Internetu).

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa (85%) oraz budżetów Partnerów (15%).

Zasięg/Partnerzy Projektu:

Gmina Adamów, Gmina i Miasto Annopol, Gmina Borki, Gmina Cyców, Gmina Czemierniki, Gmina Dębowa Kłoda, Gmina Dubienka, Gmina Goraj, Gmina Hańsk, Gmina Hrubieszów, Gmina Jeziorzany, Gmina Kodeń, Gmina Konopnica, Gmina Konstantynów, Gmina i Miasto Krasnobród, Gmina Krzywda, Gmina Kurów, Gmina Leśna Podlaska, Miasto Lublin, Gmina Łabunie, Gmina Łomazy, Gmina Miączyn, Miasto Międzyrzec Podlaski, Gmina Międzyrzec Podlaski, Gmina Milanów, Gmina Mircze, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Piszczac, Gmina Podedwórze, Miasto Puławy, Gmina Radzyń Podlaski, Miasto Rejowiec Fabryczny, Gmina Rejowiec Fabryczny, Gmina Sawin, Gmina Siedliszcze, Gmina Sosnowica, Gmina Spiczyn, Gmina Stanin, Gmina Stary Brus, Gmina Telatyn, Gmina Trzydnik Duży, Gmina Tuczna, Gmina Wierzbica, Miasto Włodawa, Gmina Wola Uhruska, Gmina Wólka, Gmina Żyrzyn, Powiat Puławski, Powiat Świdnicki.

W ramach projektu 50 gospodarstw domowych (zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność) z terenu Gminy Niedrzwica Duża otrzyma bezpłatny dostęp do Internetu oraz komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Dodatkowo 16 komputerów trafi do jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji).
Projekt będzie realizowany w latach 2010-2013 w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 47 Gmin i 2  Powiatów województwa lubelskiego. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu Lidera i Partnerów (15%).
Cel główny projektu będzie zrealizowany poprzez dostarczenie Internetu i wyżej wymienionego sprzętu do gospodarstw domowych na terenie województwa lubelskiego
(w gminach/powiatach uczestniczących w projekcie) oraz poprzez przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi komputera.
O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby :
z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
- z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pobrania dokumentów zgłoszeniowych, mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Formularze dostępne są na stronie gminy www.niedrzwicaduza.pl oraz stronie projektu www.wykluczeniecyfrowe.lubelskie.pl, oraz w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża u pana Marcina Pastuszaka (lokalny koordynator). Informacje uzyskać można również telefonicznie: 81 517 50 85 wew. 35 (lokalny koordynator).
Regulamin rekrutacji
Załączniki do Regulaminu
 
 
 
 
 
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 

Liczba wyświetleń: 2205
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb