A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zdjęcie Artykułu

Od 1 lipca 2013 r. na terenie gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Górki w miejscowości Niedrzwica Duża utworzony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt czynny jest w każda sobotę w godzinach od 8.00 do 14.00 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

Do PSZOK bezpłatnie dostarczać mogą odpady komunalne właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niedrzwica Duża. Odpady nie będą przyjmowane od firm i instytucji.
 
W  punkcie będą odbierane:
1. zużyte baterie i akumulatory,
2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
4. zużyte opony z samochodów osobowych,
5. przeterminowane leki,
6. chemikalia w szczególności: oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, płyny hamulcowe, rozpuszczalniki, farby, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
7. odpady budowlane i rozbiórkowe,
8. odpady zielone w szczególności: gałęzie, liście, skoszona trawa,
9. frakcja sucha odpadów w szczególności: opakowania z papieru i tektury , kartony, pudełka papierowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania z metali (puszki), opakowania wielomateriałowe -kartony po napojach, itp., opakowania ze szkła,
10. frakcja zmieszana odpadów.
 
W  punkcie nie będą przyjmowane odpady:
1. materiały zawierające azbest,
2. papa,
3. szyby samochodowe,
4. opony ciągnikowe oraz pochodzące od maszyn budowlanych,
5. części samochodowe,
6. odpady nieoznaczone bez możliwości wiarygodnej identyfikacji z uwagi na brak opakowań bądź etykiet,
7. odpady w opakowaniach uszkodzonych, zawartość których może wydostać się na zewnątrz.
 
Osoby przebywające na terenie PSZOK są zobowiązane do przestrzeganie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych.
 
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Liczba wyświetleń: 3394
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb