A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Projekty zakończone

Równamy do lepszych

Zdjęcie Artykułu

15 lutego do 31 lipca 2013 r. Gmina Niedrzwica Duża realizowała projekt „Równamy do lepszych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i pozaszkolnymi zostało objętych 232 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strzeszkowicach Dużych oraz Zespołu Szkół w Niedrzwicy Kościelnej. Zajęcia edukacyjne prowadzone były z takich przedmiotów jak: matematyka, język polski, język angielski, język niemiecki, przyroda, informatyka.
W ramach projektu realizowane były również zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie zajęć dziennikarskich, teatralnych, plastycznych, tanecznych. Ponadto uczniowie mogli skorzystać z fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 
Realizacja projektu wzbogaciła bazą dydaktyczną szkół biorących udział w projekcie w nowe pomoce dydaktyczne, które znaczenie ułatwiają realizację podstawy programowej, wpływają na jakość kształcenia oraz pomagają wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.
 
Wysokość dofinansowania: 292 506,30 zł.

Projekt Równamy do lepszych

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Strzeszkowicach

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Strzeszkowicach Zajęcia w Szkole Podstawowej w Strzeszkowicach Zajęcia w Szkole Podstawowej w Strzeszkowicach Zajęcia w Szkole Podstawowej w Strzeszkowicach
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Strzeszkowicach Zajęcia w Szkole Podstawowej w Strzeszkowicach Zajęcia w Szkole Podstawowej w Strzeszkowicach

Liczba wyświetleń: 1526
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb