A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Projekty zakończone

Skuteczne NGO - strategia współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi

Zdjęcie Artykułu

Od 1 maja do 31 grudnia 2011 Gmina Niedrzwica Duża realizowała projekt „Skuteczne NGO - Strategia współpracy Gminy Niedrzwica Duża z Organizacjami Pozarządowymi", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

W ramach projektu powołana została Niedrzwicka Rada Pozarządowa, czyli stałe forum dialogu i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na terenie Gminy Niedrzwica Duża.

Utworzona została również Grupa Planowania Strategicznego, której zadaniem było opracowanie Strategii Współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2017.

Projekt realizowany był w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2011 roku.

Całkowity koszt projektu wyniósł  40 180,00 zł i był w pełni finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Liczba wyświetleń: 1453
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb