A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Stypendia Marszałka Województwa dla uczniów - nabór trwa od 1 do 22 września

Zdjęcie Artykułu

W roku szkolnym 2017/2018 Województwo Lubelskie realizuje dwa programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim. Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach poniższych programów planowany jest w terminie od 1 do 22 września 2017 r.

 

 

 

 

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018" to program stypendialny skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim; posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz w roku szkolnym 2017/2018 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkole lub klasie progrmowow wyższej prowadzącej kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2017/2018 –  493 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wynosi 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie ogólne  (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), spełniający warunki określone w regulaminie.

 

„Lubelska kuźnia talentów 2016-2019" to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych - zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych - z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2017/2018 – 232 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 70% dla uczniów techników, 20% dla uczniów klas zasadniczych szkół zawodowych w branżowych szkołach I stopnia i 10% dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018  r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wynosi 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie/słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), spełniający warunki określone w regulaminie.

 

Szczegółowych informacji na temat realizowanych programów stypendialnych dla uczniów udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, pok. 513, 516, tel. 81 47 81 459, 81 44 16 716 lub 81 44 16 709

Wnioski stypendialne i inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:

Lubelska kuźnia talentów 2016-2019

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018

 

Projekt „Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w latach 2017-2018 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Liczba wyświetleń: 663
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb