A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Terminy wiejskich zebrań sołeckich - Wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej - Luty 2019

Zdjęcie Artykułu

Wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w sołectwach: Krebsówka, Marianka, Osmolice Kolonia, Borkowizna, Warszawiaki, Czółna, Radawczyk, Radawczyk Kolonia Pierwsza, Strzeszkowice Duże I, Strzeszkowice Duże II, Strzeszkowice Małe, Trojaczkowice, Tomaszówka, Niedrzwica Kościelna I, Niedrzwica Kościelna II, Niedrzwica Duża I, Niedrzwica Duża II, Sobieszczany, Sobieszczany Kolonia, Majdan Sobieszczański, Załucze, Krężnica Jara przeprowadzone zostaną w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie zebrań

Porządek zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności w mijającej kadencji.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia procedury wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 6. Zgłaszanie kandydatów na stanowisko Sołtysa.
 7. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko Sołtysa i ogłoszenie wyników wyborów.
 8. Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie wyborów do Rady Sołeckiej i ogłoszenie wyników wyborów.
 10. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 11. Zamknięcie zebrania.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

 

Lp

Sołectwo

Data i godzina

Miejsce zebrania

1

Krebsówka

18 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1630

II termin: godzina 1700

Szkoła Podstawowa w Mariance

2

Marianka

18 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1630

II termin: godzina 1700

Szkoła Podstawowa w Mariance

3

Osmolice Kolonia

18 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1630

II termin: godzina 1700

Szkoła Podstawowa w Mariance

4

Borkowizna

19 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1700

II termin: godzina 1730

Szkoła Podstawowa w Warszawiakach

5

Warszawiaki

19 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1700

II termin: godzina 1730

Szkoła Podstawowa w Warszawiakach

6

Czółna

20 lutego 2019 r.

I termin: godzina 16 30

II termin: godzina 1700

Szkoła Podstawowa w Czółnach

7

Radawczyk

5 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1700

II termin: godzina 1730

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawczyku

8

Radawczyk Kolonia Pierwsza

5 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1700

II termin: godzina 1730

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawczyku

9

Strzeszkowice Duże I

11 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1730

II termin: godzina 1800

Szkoła Podstawowa w Strzeszkowicach Dużych

10

Strzeszkowice Duże II

11 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1730

II termin: godzina 1800

Szkoła Podstawowa w Strzeszkowicach Dużych

11

Strzeszkowice Małe

11 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1730

II termin: godzina 1800

Szkoła Podstawowa w Strzeszkowicach Dużych

12

Trojaczkowice

15 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1700

II termin: godzina 1730

Hotel Horyzont w Trojaczkowicach

13

Tomaszówka

22 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1700

II termin: godzina 1730

Dom Sołtysa

14

Niedrzwica Kościelna I

7 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1700

II termin: godzina 1730

Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Kościelnej

15

Niedrzwica Kościelna II

14 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1700

II termin: godzina 1730

Dom Ludowy w Niedrzwicy Kościelnej

16

Niedrzwica Duża I

12 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1700

II termin: godzina 1730

Gminny Ośrodek Kultury Sportu  i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej

17

Niedrzwica Duża II

12 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1700

II termin: godzina 1730

Gminny Ośrodek Kultury Sportu  i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej

18

Sobieszczany

8 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1730

II termin: godzina 1800

Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach

19

Sobieszczany Kolonia

8 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1730

II termin: godzina 1800

Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach

20

Majdan Sobieszczański

29 stycznia 2019 r.

I termin: godzina 1700

II termin: godzina 1730

Świetlica Wiejska w Majdanie Sobieszczańskim

21

Załucze

28 stycznia 2019 r.

I termin: godzina 1700

II termin: godzina 1730

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu

22

Krężnica Jara

4 lutego 2019 r.

I termin: godzina 1730

II termin: godzina 1800

Zespół Szkół w Krężnicy Jarej

 
 

Liczba wyświetleń: 1788
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb