A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Poradnik Interesanta

Urząd Stanu Cywilnego

Opisy Usług świadczonych w Urzędzie Gminy

Przed udaniem się do Urzędu Gminy w celu załatwienia swojej sprawy zachęcamy do zapoznania się z kartą informacyjną opisującą daną usługę. W ten sposób można uzyskać wyczerpujące informacje o sposobie załatwienia sprawy, np: niezbędnych dokumentach i załącznikach, komórce organizacyjnej rozpatrującej sprawę czy ewentualnych opłatach. W przypadku usług wymagających pisemnego wniosku do kart dołączone zostały odpowiednie formularze.

Uwaga!
W związku z możliwymi zmianami w przepisach prawa, karty informacyjne usług mogą być aktualizowane. W związku z tym zaleca się by nie drukować kart na zapas i każdorazowo przed użyciem karty informacyjnej lub wniosku pobierać je z Poradnika Interesanta.

Karty informacyjne usług oraz wzory formularzy otwierane są za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader. Aktualną wersję programu można pobrać Tutaj

 

Kategorie usług  >>  Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Poświadczenie kopii (odpisu) dokumentu złożonego do akt zbiorowych

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Sporządzenie aktu urodzenia

Sporządzenie aktu zgonu

Sporządzenie testamentu

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Uwierzytelnienie odpisu aktu stanu cywilnego na podstawie przedstawionego oryginału odpisu

Uznanie ojcostwa

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w Unii Europejskiej

Uznanie wyroku sądu zagranicznego

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Wydawanie zaświadczenia na podstawie ksiąg stanu cywilnego

Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Zmiana imienia i nazwiska

Liczba wyświetleń: 7897
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb