A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

V Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Walory przyrodniczo-krajobrazowe gmin Powiatu Lubelskiego

Zdjęcie Artykułu

Gmina Niedrzwica Duża zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Lubelskiego, przede wszystkim dzieci i młodzież do udziału w V Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Walory przyrodniczo-krajobrazowe gmin Powiatu Lubelskiego". Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia przedstawiająca miejsca atrakcyjne przyrodniczo, ciekawe gatunki flory i fauny, miejsca atrakcyjne pod względem ekologicznym znajdujące się na terenie Powiatu Lubelskiego. Termin nadsyłania prac: do dnia 12 października 2018 r.

 

Konkurs realizowany jest w ramach zadania „Edukacja ekologiczna w Gminie Niedrzwica Duża w 2018 roku” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody, dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, a także ukazanie ciekawych i wartościowych przyrodniczo miejsc znajdujących się na terenie Powiatu Lubelskiego. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa – klasy młodsze ( I-IV),
- szkoła podstawowa – klasy starsze (V-VII oraz klasy II, III gimnazjum),
- szkoły średnie i osoby dorosłe.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 12 października 2018  r. w kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, z dopiskiem Konkurs Fotograficzny.

Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 15 - 19 października 2018 r.
Laureaci Konkursu (miejsca I-III w każdej z trzech kategorii) otrzymają nagrody rzeczowe współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w kalendarzu na rok 2019 wydanym przez Gminę Niedrzwica Duża wraz z informacją na temat autora zdjęcia oraz opisem fotografii.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

 

Regulamin V Powiatowego Konkursu Fotograficznego

Formularz zgłoszeniowy uczestnika V Powiatowego Konkursu Fotograficznego

 

Liczba wyświetleń: 1125
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb