A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Projekty aktualnie realizowane

Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji

Zdjęcie Artykułu

Projekt realizowany przez Gminę Niedrzwica Duża wspólnie ze 191 gminami z terenu województwa lubelskiego. Liderem projektu jest Województwo Lubelskie.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu: 33 148 671,17 zł, wkład własny Gminy Niedrzwica Duża:  8379,15 zł

Główne cele projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”:
- zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji,
- wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych,
- modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej,
- wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez budowę regionalnej platformy e-usług i rozwój lokalnych infrastruktur społeczeństwa informacyjnego,
- poprawa jakości obsługi administracyjnej mieszkańców i podmiotów prawnych.

Liczba wyświetleń: 1847
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb