A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Niedrzwica Duża - 23.10.2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 23 października 2017 roku /poniedziałek/ zwołane zostaje posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu Przestrzennego i Rolnictwa Rady Gminy Niedrzwica Duża. Obrady połączonych Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad – godz. 14:00.

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2018;
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
  od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niedrzwica Duża na rok 2018;
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niedrzwica Duża
  na rok 2018;
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości z dotychczasowym Dzierżawcą
  na okres 3 lat;
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
  na 2017 rok;
 6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 7. Sprawy różne, wolne wnioski.

Liczba wyświetleń: 545
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb