A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Niedrzwica Duża - 24.04.2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 24 kwietnia 2017 roku /poniedziałek/ zwołane zostaje posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu Przestrzennego i Rolnictwa Rady Gminy Niedrzwica Duża. Obrady połączonych Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad – godz. 15:00.

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Niedrzwica Duża.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Niedrzwica Duża.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Sprawy rożne, wolne wnioski.

Liczba wyświetleń: 506
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb