A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Niedrzwica Duża - 26.5.2017

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 26 maja 2017 roku /piatek/ zwołane zostaje posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu Przestrzennego i Rolnictwa Rady Gminy Niedrzwica Duża. Obrady połączonych Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad – godz. 15:00.

Porządek posiedzenia:
1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/181/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na ternie gminy Niedrzwica Duża.
2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Niedrzwica Duża prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2255L Grabówka - Warszawiaki - Niedrzwica Duża na odcinkach obejmujących: ul. Kolejową na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Dworcowej oraz ul. Dworcową na odcinku od ul. Kolejowej do mostu na rzece Nędznica, w miejscowości Niedrzwica Duża, na terenie Gminy Niedrzwica Duża.
3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu turystyczno- wypoczynkowego Krężnica Jara gmina Niedrzwica Duża część 1.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6.    Sprawy rożne, wolne wnioski.

Liczba wyświetleń: 550
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb