A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Niedrzwica Duża - 27.11.2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 27 listopada 2017 roku /poniedziałek/ zwołane zostaje posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu Przestrzennego i Rolnictwa oraz Komisji Samorządności, Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Niedrzwica Duża. Obrady połączonych Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad – godz. 15:00.

 

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie gospodarki odpadami:

- wariant I:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- wariant II:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Niedrzwica Duża udostępnionych przewoźnikom
  i operatorom;
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Niedrzwicy Dużej oraz nadanie jej statutu;
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok;
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice;
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok;
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 7. Sprawy różne, wolne wnioski.

Liczba wyświetleń: 537
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb