A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Niedrzwica Duża - 27.12.2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 27 grudnia 2017 roku /środa/ zwołane zostaje posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Samorządności, Spraw Społecznych i Obywatelskich oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu Przestrzennego i Rolnictwa Rady Gminy Niedrzwica Duża. Obrady połączonych Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad – godz. 14:00.

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w schronisku dla osób bezdomnych;
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Niedrzwica Duża na lata 2018-2022;
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalania Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża na rok 2018;
 4. Zaopiniowanie projektu sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża
  nr XXXIII/243/14 z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych
  i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania;
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie trwałości w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”;
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany gminnego programu rewitalizacji;
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
  na 2017 rok;
 8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.

Liczba wyświetleń: 519
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb