A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Niedrzwica Duża - 28.8.2017

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 28 sierpnia 2017 roku /poniedziałek/ zwołane zostaje posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu Przestrzennego i Rolnictwa Rady Gminy Niedrzwica Duża. Obrady połączonych Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad – godz. 15:00.

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
    i porządku na terenie Gminy Niedrzwica Duża;
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok;
  5. Zaopiniowanie stanowiska w sprawie aplikowania do konkursu związanego z budową filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeszkowicach;
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.

Liczba wyświetleń: 604
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb