A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Projekty aktualnie realizowane

Współpraca jst jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zdjęcie Artykułu

Gmina Niedrzwica Duża jako partner realizuje projektu „Współpraca jst jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Projekt realizowany jest od lutego 2014 roku do marca 2015 roku. Oprócz Gminy Niedrzwica Duża do projektu przystąpiły także: Gmina Lublin, Gmina Miejska Świdnik, Gmina Nałęczów, Gmina Konopnica, Gmina Wólka, Gmina Jastków, Gmina Niemce, Gmina Strzyżewice, Gmina Lubartów, Gmina Miasto Lubartów, Gmina Głusk, Gmina Mełgiew. Liderem i koordynatorem projektu jest Gmina Lublin.
Głównym celem projektu jest zaplanowanie i budowa zintegrowanego systemu transportu w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace planistyczne dotyczące wyznaczenia węzłów komunikacyjnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym główny węzeł komunikacyjny – obszar dworca PKP w Lublinie, w okolice którego w przyszłości przeniesiony zostanie dworzec autobusowy. Opracowana zostanie również koncepcja nowego układu linii komunikacji publicznej, a także przeprowadzenie zostanie badanie przepływu pasażerów na najważniejszych szlakach komunikacyjnych.
Gminy biorące udział w projekcie zaplanują nowe drogi usprawniające komunikację na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dodatkowo analizie poddane zostanie studium uwarunkowań Gminy Niedrzwica Duża pod względem planowania dróg i węzłów przesiadkowych.
 
 

Liczba wyświetleń: 2031
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb