A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Wymiana wodomierzy głównych

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, iż w okresie od maja do sierpnia 2017 r. nastąpi bezpłatna wymiana wodomierzy głównych w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projektu p.t. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża poprzez rozbudowę sieci kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz modernizację elementów sieci wodociągowej”.

 

Montaż wodomierzy głównych wraz modułami zdalnego odczytu będzie realizowany na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża u odbiorców wody, którzy są podłączeni do sieci kanalizacyjnej oraz odbiorców, którzy planowani są do włączenia do sieci kanalizacyjnej w latach 2017/2018 (m.in. w części ulic Bełżycka, Dworcowa, Górki, Krańcowa, Krótka, Leśna, Lubelska, Nadrzeczna, Ogrodowa, Partyzancka, Piaskowa, Słoneczna, Szkolna, Wiśniowa, Wrzosowa).

Ponadto informujemy, iż w przypadku odbiorców, którzy rozliczani są ryczałtowo za pobraną wodę, koszt przystosowania pomieszczenia/instalacji wody zimnej w celu zamontowania wodomierza głównego ponosi odbiorca.

Odbiorcy wody dostaną do podpisu zaktualizowane umowy na dostawę wody zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odbiorcy wody korzystający z podwodomierzy są zobowiązani do wymiany ich na zasadach ustalonych z Przedsiębiorstwem Komunalnym „NAŁĘCZ”.

Przypominamy także, iż monterzy wodomierzy mają obowiązek, na żądanie odbiorcy, okazać legitymację służbową. Dodatkowo tożsamość powyższych osób można zweryfikować w Przedsiębiorstwie Komunalnym „NAŁĘCZ” Sp. z o.o. (tel. 81 517 50 70) lub w Urzędzie Gminy (tel. 81 517 50 85 wew. 29 lub 20).

 

 

 

Liczba wyświetleń: 741
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb