A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XVI sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 28 czerwca 2012 roku (czwartek) zwołuje się XVI sesję Rady Gminy Niedrzwica Duża VI kadencji.

Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad sesji – godz. 09 00.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA w dniu 28.06.2012 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady, stałych komisji Rady.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Spółce „Nałęcz”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Dyskusje i oświadczenia Radnych.
 11. Zamknięcie obrad.     

Liczba wyświetleń: 1320
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb