A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XXX sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża - 25.04.2017

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 25 kwietnia 2017 roku /wtorek/ zwołana zostaje XXX sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VII kadencji. Obrady sesji odbędą się w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Początek obrad sesji – godz.14.00.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA w dniu 25.04.2017 roku

1.    Otwarcie sesji.
2.    Komunikaty Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXIX  sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.
6.    Sprawozdanie z działalności GOKSIR za 2016 rok.
7.    Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego i GKPiRPA za 2016 rok.
8.    Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2016 roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Niedrzwica Duża.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Niedrzwica Duża.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
13.    Odpowiedzi  na zapytania  radnych, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
14.    Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 515
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb