A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XXXI sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża - 30.05.2017

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 30 maja 2017 roku /wtorek/ zwołana zostaje XXXI sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VII kadencji. Obrady sesji odbędą się w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Początek obrad sesji – godz.14.00.

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA w dniu 30.05.2017 roku

1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX  sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wandy Kotowskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu turystyczno- wypoczynkowego Krężnica Jara gmina Niedrzwica Duża część 1.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/181/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na ternie gminy Niedrzwica Duża.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Niedrzwica Duża prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2255L Grabówka - Warszawiaki - Niedrzwica Duża na odcinkach obejmujących: ul. Kolejową na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Dworcowej oraz ul. Dworcową na odcinku od ul. Kolejowej do mostu na rzece Nędznica, w miejscowości Niedrzwica Duża, na terenie Gminy Niedrzwica Duża
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
13. Odpowiedzi  na zapytania  radnych, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 622
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb