A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XXXII sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża - 27.06.2017

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 27 czerwca 2017 roku /wtorek/ zwołana zostaje XXXII sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VII kadencji. Obrady sesji odbędą się w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Początek obrad sesji – godz.14.00.

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA w dniu 27.06.2017 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI  sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 2 im.Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki w Niedrzwicy Kościelnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 3 w Krężnicy Jarej.
 9. Absolutorium dla Wójta Gminy Niedrzwica Duża:

9.1 rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok,

9.2 rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok,

9.3 zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2016 rok,

9.4 zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego RIO z dnia 24.04.2017 roku w sprawie opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Niedrzwica Duża za 2016 rok.

9.5  zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielanie absolutorium Wójtowi gminy Niedrzwica Duża za 2016 rok,

9.6  zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego RIO z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedrzwica Duża w przedmiocie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy w 2016 roku.

9.7 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niedrzwica Duża z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,

9.8 podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Niedrzwica Duża za 2016 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Odpowiedzi  na zapytania  radnych, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 887
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb