A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XXXIX sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża - 30.1.2018

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 30 stycznia 2018 roku /wtorek/ zwołana zostaje XXXIX sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VII kadencji. Obrady sesji odbędą się sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Początek obrad sesji – godz. 14.00.

Porządek obrad sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża w dniu 30.01.2018 roku
  1. Otwarcie sesji.
  2. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Dudy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.
  9. Odpowiedzi  na zapytania  radnych, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  10. Zamknięcie obrad

Liczba wyświetleń: 506
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb