A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XXXVI sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża - 24.10.2017

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 24 października 2017 roku /wtorek/ zwołana zostaje XXXVI sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VII kadencji. Obrady sesji odbędą się sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Początek obrad sesji – godz. 14.00.

PORZĄDEK OBRAD SESJI RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA w dniu 24.10.2017 roku

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXII, XXXIII, XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości z dotychczasowym Dzierżawcą, na okres do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niedrzwica Duża na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niedrzwica Duża na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Niedrzwicy Kościelnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Ks. Stanisława Konarskiego w Niedrzwicy Kościelnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Krężnicy Jarej w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Żołnierzy - Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieszczanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Sobieszczanach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Czółnach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 19. Odpowiedzi  na zapytania  radnych, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 581
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb