A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XXXVII sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża - 28.11.2017

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 28 listopada 2017 roku /wtorek/ zwołana zostaje XXXVII sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VII kadencji. Obrady sesji odbędą się sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Początek obrad sesji – godz. 14.00.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA w dniu 28.11.2017 roku:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża Etap II część I.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża Etap II część II.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie gospodarki odpadami :

         I wariant:

         - podjęcie uchwały sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

        II wariant

        - podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

        - podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

        - podjęcie uchwały sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Niedrzwica Duża udostępnionych przewoźnikom i operatorom.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
         11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Niedrzwicy Dużej oraz nadanie jej statutu.
         12. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice.
         13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.
         14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
         15. Odpowiedzi  na zapytania  radnych, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
         16. Zamknięcie obrad.

 

Liczba wyświetleń: 574
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb