A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Poradnik Interesanta

Zagospodarowanie przestrzenne

Opisy Usług świadczonych w Urzędzie Gminy

Przed udaniem się do Urzędu Gminy w celu załatwienia swojej sprawy zachęcamy do zapoznania się z kartą informacyjną opisującą daną usługę. W ten sposób można uzyskać wyczerpujące informacje o sposobie załatwienia sprawy, np: niezbędnych dokumentach i załącznikach, komórce organizacyjnej rozpatrującej sprawę czy ewentualnych opłatach. W przypadku usług wymagających pisemnego wniosku do kart dołączone zostały odpowiednie formularze.

Uwaga!
W związku z możliwymi zmianami w przepisach prawa, karty informacyjne usług mogą być aktualizowane. W związku z tym zaleca się by nie drukować kart na zapas i każdorazowo przed użyciem karty informacyjnej lub wniosku pobierać je z Poradnika Interesanta.

Karty informacyjne usług oraz wzory formularzy otwierane są za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader. Aktualną wersję programu można pobrać Tutaj

 

Kategorie usług  >>  Zagospodarowanie przestrzenne

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości


Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Warunki lokalizacji ogrodzenia działki od strony dróg lub miejsc publicznych

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Liczba wyświetleń: 7805
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb