A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Zapraszamy mieszkańców naszej Gminy w wieku 15-29 lat do udziału w projekcie „Partnerstwo dla Młodzieży”

Zdjęcie Artykułu

GWARANTUJEMY: - stypendium szkoleniowe w wysokości 8,56 zł brutto za godzinę, - stypendium stażowe w wysokości 1 813,00 zł brutto za każdy miesiąc stażu, - zwrot kosztów dojazdu, - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem /osobą zależną – do kwoty 415,55 zł, - ubezpieczenie NNW, - materiały szkoleniowe.

 

 

 

 

 Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, zamieszkujących na terenie gmin powiatu lubelskiego ziemskiego: Bełżyce, Konopnica, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj.:

-  nie uczestniczą w kształceniu, szkoleniu,

-  bezrobotni lub długotrwale bezrobotni,

-  niezarejestrowani w urzędzie pracy,

-  osoby o niskich kwalifikacjach,

-  osoby z niepełnosprawnościami.

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie:

1. Diagnoza kompetencji zawodowych w oparciu o innowacyjne narzędzie wraz z IPD(4h/osoba).

2. Grupowe poradnictwo zawodowe i kompetencyjne (24h/grupa).

3. Certyfikowane szkolenia zawodowe (podana propozycja nie stanowi katalogu zamkniętego):
    -  Pracownik obsługi biurowej - 100 h lekcyjnych,
    -  Pracownik usług kosmetycznych - 160 h lekcyjnych,
    -  Operator Wózków Widłowych - 60 h lekcyjnych,
    -  Monter suchej zabudowy - 60 h lekcyjnych.

4.Indywidualne i Kompleksowe Pośrednictwo Pracy (6h/osoba).
5.Dodatkowe wsparcie dla osób, które nie otrzymają oferty pracy po stażu (4h/osoba).
6.Płatne 4 miesięczne staże zawodowe (na stanowisku spójnym z IPD/szkoleniem


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej
ul. Kraśnicka 51,
tel. (81) 51 75 069,   (81) 51 74 872 lub kom. 604 096 785

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba wyświetleń: 611
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb