A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Zawiadomienie dot. zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Niedrzwica Duża informuje, iż w związku z niewywiązaniem sie przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z umowy zawartej z Gminą Niedrzwica Duża na opracownie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, Gmina Niedrzwica Duża rozpoczyna procedurę ponownego wyłonienia wykonawcy do w/w zadania. Nowa procedura planistyczna wymaga kolejnej weryfikacji złożonych wniosków, w związku z tym w przypadku chęci zmiany, uzupełnienia bądź wycofania złożonego wcześniej wniosku prosimy o kontakt telefoniczny: nr tel. 81 517 50 85 w. 27, bądź stawienie się osobiście w Urzędzie Gminy (I piętro pok. nr 8) celem dokonania zmian.

 

Plik do pobrania 

Treść zawiadomienia (PDF)

Liczba wyświetleń: 1290
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb