A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Zabytki

Zespół kościelny w Krężnicy Jarej

Zdjęcie Artykułu

Kościół parafialny p.w. Św. Floriana został wybudowany w latach 1884-87, dzwonnica pochodzi z I poł. XX w., 2 kapliczki z ogrodzeniami - I poł. XX w., murowane elementy ogrodzenia wraz ze schodami od frontu - I poł. XX w, cmentarz przykościelny - I poł. XX w.

W miejscu dziś istniejącego murowanego kościoła p.w. św. Floriana stała we wcześniejszych latach świątynia drewniana, która kilkukrotnie niszczona była przez pożary. Ostatni z nich, w 1883 r., zniszczył wszelkie przedmioty kultu i akta. Jedyną zachowaną po ówczesnym kościele pamiątką jest używana do dziś monstrancja, wyobrażająca gorejące miłością Serce Pana Jezusa. Budowa obecnego kościoła zakończona została w 1885, a 5 lat później, tj. w 1890 roku świątynię konsekrował biskup lubelski ks. Fr. Jaczewski. Sam kościół wybudowany jest w stylu neogotyckim, natomiast ołtarze i rzeźby pochodzące z przełomu XVIII/XIX w., w większości wykonane są w stylu eklektycznym. W sąsiedztwie kościoła znajduje się zabytkowa plebania pochodząca z I poł. XX w., oraz zrekonstruowany w ostatnich latach budynek drewnianej organistówki datowanej również na I poł. XX w.Liczba wyświetleń: 2977
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb