A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Zgłoś zapotrzebowanie na telefon do Urzędu Kontroli Elektronicznej

Zdjęcie Artykułu

Urząd Kontroli Elektronicznej zbiera informacje o zapotrzebowaniu użytkowników na usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do szerokopasmowego Internetu, poprzez identyfikacje miejsc gdzie istnieje na nie zapotrzebowanie, a są one niedostępne dla użytkowników.

Jednocześnie jednym z głównych celów map było i jest umożliwianie operatorom telekomunikacyjnym rozpoznanie poziomu popytu na ww. usługi i podjęcie procesów inwestycyjnych na obszarach gdzie ten popyt jest zgłaszany.

Adresatami map są zarówno użytkownicy końcowi, którzy chcą zgłosić brak dostępu do usług objętych ich zakresem oraz zdobyć dane kontaktowe przedsiębiorców świadczących ww. usługi telekomunikacyjne na obszarze zamieszkania danego użytkownika końcowego, jak również przedsiębiorcy, którzy chcą dotrzeć z oferowanymi usługami telekomunikacyjnymi do użytkowników końcowych.

Aby móc pozyskać od jak największej liczby mieszkańców tych obszarów danych na temat ich potrzeb w zakresie dostępu do omawianych usług, opracowana została ankieta, z którą - za pośrednictwem różnorodnych kanałów - UKE chce dotrzeć do obywateli naszego kraju, zwłaszcza tych zamieszkujących obszary zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

Ankieta dostępna jest pod adresem: http://www.mapa.uke.gov.pl/index.php?id=apply_tel Ankietę można wypełnić elektornicznie.Dodatkowo dane ankietowe mogą być przekazywane również:
• listownie na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, lub
• drogą elektroniczną - mailem na adres: mapa@uke.gov.pl.

Mapa dostępna pod adresem: http://www.mapa.uke.gov.pl/index.php

Dodatkowo mapy będą prezentowały dane dotyczące dostępu do bezpłatnego lub za opłatą niższą niż cena rynkowa Internetu świadczonego w miejscach publicznych za pomocą hotspotów. Będą one obejmowały zarówno informacje od użytkowników o zapotrzebowaniu na punkty dostępu do bezpłatnego lub za opłatę niższa niż cena rynkowa Internetu świadczonego w miejscach publicznych (hotspoty), jak również dane na temat lokalizacji tych punktów.

Każda wypełniona i przesłana do UKE ankieta (czy to na piśmie, czy też w formie elektronicznej), zawierająca informacje o zapotrzebowaniu na wspomniane powyżej usługi, znajdzie swoje odzwierciedlenie w mapach popytu i bądzie stanowiła cenną informacje o obszarach, gdzie popyt na te usługi istnieje i - pomimo dynamicznie rozwijającego sią z roku na rok polskiego rynku telekomunikacyjnego - jest on w dalszym ciągu niezaspokojony.

Liczba wyświetleń: 1598
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb