A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Projekty zakończone

Zintegrowana wiedza drogą do sukcesu

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół w Krężnicy Jarej realizował projekt „Zintegrowana wiedza drogą do sukcesu", który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Projekt oferował bezpłatne zajęcia dodatkowe:
1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
2. Zajęcia poszerzające wiedzę z matematyki,
3. Zajęcia z języka angielskiego,
4. Zajęcia z języka niemieckiego,
5. Zajęcia przyrodniczo - ekologiczne,
6. Zajęcia geograficzne,
7. Zajęcia biologiczne,
8. Zajęcia chemiczne,
9. Zajęcia szachowe,
10. Zajęcia informatyczne,
11. Szkolny Ośrodek Kariery,
12. Zajęcia teatralne,
13. Zajęcia dziennikarskie.

Projekt realizowany był w terminie od 1 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r.

Liczba wyświetleń: 1756
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb