A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zależności od wielkości gospodarstwa  domowego: 

 

Opłata w przypadku segregacji odpadów:

Wielkość gospodarstwa

Miesięczna stawka opłaty w złotych

Wielkość pojemnika 
w litrach

1 osobowe 15 140
2-5 osobowe 20 140
6 i więcej osobowe 28 240

 

Opłata w przypadku braku segregacji odpadów:

Wielkość gospodarstwa

Miesięczna stawka opłaty w złotych

Wielkość pojemnika 
w litrach

1 osobowe 25 140
2-5 osobowe 30 140
6 i więcej osobowe 40 240
 
Od 1 lipca 2013 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będzie można miesięcznie, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, po miesiącu którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Niedrzwica Duża lub przelewem na przydzielony indywidualny rachunek bankowy każdemu właścicielowi nieruchomości.
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb