A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zależności od wielkości gospodarstwa  domowego: 

 

Opłata w przypadku segregacji odpadów:

Wielkość gospodarstwa

Miesięczna stawka opłaty w złotych

1 osobowe 12
2-3 osobowe 24
4-5 osobowe 29
6 i więcej osobowe 39

 

Opłata w przypadku braku segregacji odpadów:

Wielkość gospodarstwa

Miesięczna stawka opłaty w złotych

1 osobowe 23
2-3 osobowe 47
4-5 osobowe 57
6 i więcej osobowe 77
 
Od 1 lipca 2013 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będzie można miesięcznie, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, po miesiącu którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Niedrzwica Duża lub przelewem na przydzielony indywidualny rachunek bankowy każdemu właścicielowi nieruchomości.
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb