A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zależności od wielkości gospodarstwa  domowego: 

 

Opłata w przypadku segregacji odpadów:

Wielkość gospodarstwa

Miesięczna stawka opłaty w złotych

1 osobowe 16
2-3 osobowe 37
4-5 osobowe 46
6 i więcej osobowe 55

 

Opłata w przypadku braku segregacji odpadów:

Wielkość gospodarstwa

Miesięczna stawka opłaty w złotych

1 osobowe 31
2-3 osobowe 73
4-5 osobowe 91
6 i więcej osobowe 109
 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać można miesięcznie, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, po miesiącu którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana można gotówką w kasie Urzędu Gminy Niedrzwica Duża lub przelewem na przydzielony każdemu właścicielowi nieruchomości indywidualny rachunek bankowy.

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb