A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, zwane także skrótem NGO (z ang. non-governmental organization) to wszytskie instytucje funkcjonujące poza obrębem sektora publicznego oraz sektora biznesu, czyli stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia zwykłe, uniwersyteckie organizacja studenskie, koła gospodyń wiejskich i wiele innych. Ponadto wśród organizacji pozarządowych należy wyróżnić organizacje pożytku publicznego, czyli stowarzyszenia i fundacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uzyskały w sądzie status organizacji pożytku publicznego.

Na terenie Gminy Niedrzwica Duża działają 42 organizacje pozarządowe. Wśród nich, oprócz stowarzyszeń i fundacji, wyróżnić można Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe, kluby uczniowskie i parafialne.

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb