A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Projekt Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.02.2017 r. do 08.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Niedrzwica Duża.

 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.02.2017 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej, ul. Lubelska 10, 24-220 Niedrzwica Duża, w godz. 15.00 - 17.00.

 
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża - plik PDF 
 
Studium Niedrzwica Duża - Mapa - plik JPG
 
Studium Niedrzwica Duża - Mapa  -- Duży plik JPG - 8533x14483 - 20MB
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb