A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Projekt zagospodarowania centrum Niedrzwicy Dużej

Dostrzegając spontaniczne, ale także inspirowane przez Gminę, tendencje rozwojowe miejscowości Niedrzwica Duża, od kilku lat Samorząd Gminy szukał miejsca na stworzenie publicznej przestrzeni która pełniłaby rolę centrotwórczą dla tej miejscowości. Dla realizacji tego celu wybrano teren położony przy głównym szlaku komunikacyjnym, pomiędzy wyraźnymi akcentami zurbanizowanej przestrzeni miejscowości to jest w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
 
W  2009 roku Gmina ogłosiła konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu centrum miejscowości. Spośród kilkunastu prac Komisja Konkursowa wybrała koncepcję wykonaną  przez mgr inż. arch. Annę Julitę Rentflejsz – Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki w Lublinie. Koncepcja ta stała się w 2013 roku punktem wyjścia do opracowania technicznego projektu budowlano-wykonawczego Centrum miejscowości Niedrzwica Duża, w ramach którego architekt stworzył nowoczesny plac, dający mieszkańcom przestrzeń, która poprzez swoje ukształtowanie sprzyjać będzie różnorodnym aktywnościom i wydarzeniom kulturalnym. Będzie to jednocześnie miejsce spotkań, odpoczynku i relaksu, dla mieszkańców, ale też  i dla turystów.


/Autor: mgr inż. arch. Anna Julita Rentflejsz – Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki w Lublinie/

W ramach  realizacji projektu Centrum miejscowości Niedrzwica Duża powstaną nowe nawierzchnie placów, obiekty małej architektury takie jak: ławki z siedziskami, stoły szachowe, stojaki na rowery, ograniczniki placów w postaci betonowych półkul, kosze na śmieci, wiata przystankowa, donice na zieleń i kwiaty, fontanny w płaszczyźnie posadzki placu głównego, kula z wygrawerowanym rysunkiem globusa umieszczona na placu przed GOKSiR- em. Projekt przewiduje też ożywienie życia w przestrzeni placu poprzez ustawienie na nim letnich ogródków gastronomicznych umieszczenie fontann.
 
 

/Autor: mgr inż. arch. Anna Julita Rentflejsz – Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki w Lublinie/

Zaplanowano także nowe nasadzenia zieleni. Przed ułożeniem nowej nawierzchni placów i wymianą nawierzchni drogowej na ulicy Kościelnej, zaplanowano kompleksową modernizację, przebudowę i rozbudowę podziemnej infrastruktury technicznej, likwidację napowietrznych linii energetycznych i zastąpienie ich kablami doziemnymi oraz ustawienie nowych i wymianę  istniejących latarni oświetleniowych. Projektowane uzbrojenie obejmuje także miedzy innymi: sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieć wodociągową, sieć kanalizacji deszczowej, odwodnienie liniowe, sieci elektroenergetyczne oraz sieć monitoringu terenu.

 

 

/Autor: mgr inż. arch. Anna Julita Rentflejsz – Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki w Lublinie/

Główną funkcją placu jest funkcja centrotwórcza i rekreacyjna. Plac, poprzez poprzeczną oś założenia z małym placykiem, zapewni łatwą komunikację z budynkami użyteczności publicznej czyli istniejącym Kościołem Rzymskokatolickim stanowiącym zamknięcie głównej osi widokowej i budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Komunikacja zapewniana jest także poprzez mającą  charakter ulicy miejskiej istniejącą ulicę Kościelną, przewidzianą jako dwukierunkowa z  jednostronnymi parkingami. Od strony zachodniej Plac jest otwarty na ulicę Lubelską, która docelowo (po realizacji obwodnicy) stanie się w Niedrzwicy Dużej główną ulicą o charakterze miejskim. Celem uczytelnienia osi widokowej na Kościół zaprojektowano podział przestrzeni placu poprzez wprowadzenie fontann oraz zieleni. Nieznacznie przesunięty został też w kierunku głównej osi placu przystanek komunikacji zbiorowej.

 

 

/Autor: mgr inż. arch. Anna Julita Rentflejsz – Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki w Lublinie/

Plac został ukształtowany w taki sposób by stworzyć wnętrze zachęcające do odpoczynku, dając również możliwość ukrycia się przed gwarem głównego placu na małym placu  przed budynkiem GOKSiR. Założeniem projektu jest by nie pozbawić go obecnego charakteru skweru.

 

 

/Autor: mgr inż. arch. Anna Julita Rentflejsz – Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki w Lublinie/

Celom wypoczynku służyć mają cicho szumiące fontanny i drzewa a także duża liczba ławek. Na placu przy zachodniej pierzei planuje się także miejsce na niewielkie ogródki restauracyjne lub pod urządzenia towarzyszące wystawom, kameralnym koncertom czy występom.

Figura Chrystusa znajdująca się obecnie w centralnej części placu, posadowniona zostanie na skraju projektowanego placu w niedalegiej odległośości od bramy wjazdowej na teren parafii.

Realizacja projektu budowy Centrum Niedrzwicy Dużej uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy. Gmina planuje wybudowanie tej inwestycji pod warunkiem pozyskania na nią środków zewnętrznych.

 

 

Projekt zagospodarowania centrum Niedrzwicy Dużej

Projekt zagospodarowania centrum Niedrzwicy Dużej

wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb