A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Projekty inwestycyjne

Dzięki wykorzystaniu środków zewnętrznych na terenie Gminy Niedrzwica Duża udało się zrealizować szereg inwestycji, dzięki którym poprawiona została m.in. infrastruktura drogowa. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej udało się wybudować gminną oczyszczalnię ścieków z siecią kanalizacji. Wspólnie z Powiatem Lubelskim wybudowanych oraz przebudowanych zostało kilka dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Niedrzwica Duża.

Inwestycje zrealizowane

 

W 2012 rok udało się pozyskać środki zewnętrzne na budowę boisk przy Szkołe Podstawowej w Mariance i Szkole Podstawowej w Strzeszkowicach Dużych.

Inwestycje zrealizowane w 2012 roku na terenie Gminy Niedrzwica Duża

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb