A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Usuwanie azbestu

Gmina Niedrzwica Duża informuje, że realizacja zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie Gminy Niedrzwica Duża" jest dotowana na podstawie umowy nr 135/2011/D/OZ z dnia 30.05.2011 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

  

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb