A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Niedrzwica Duża informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest.” jest dotowana na podstawie umowy nr 125/2018/D/OZ z dnia 22.05.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część I - Usuwanie wyrobów zawierających azbet na lata 2016 - 2017” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
       

 

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb