A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Zawiadomienia i obwieszczenia

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzeniu projektu budowlanego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 2260L Radawiec - Radawczyk.

Pismo w załączeniu << Plik do pobrania

2. Decyzja nr 319/10 o zatwierdzeniu projektu budowlanego Powiatowi Lubelskiemu na przebudowe drogi powiatowej nr 2260L Radawiec - Radawczyk.

Pismo w załączeniu << Plik do pobrania

3. Obwieszczenie o postanowieniach opiniujących projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pismo w załączeniu << Plik do pobrania

4. Obwieszczenie o postanowieniach opiniujących projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pismo w załaczeniu << Plik do pobrania

5. Obwieszczenie o postanowieniach opiniujących projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pismo w załaczeniu << Plik do pobrania (stacja transformatorowa)

6. Obwieszczenie o postanowieniach opiniujących projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pismo w załaczeniu << Plik do pobrania (sieć energetyczna)

7. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Pismo w załaczeniu << Plik do pobrania (sieć energetyczna)Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb