A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Zespół Śpiewaczy z Niedrzwicy Kościelnej

Zespół Śpiewaczy z Niedrzwicy Kościelnej powstał w maju 1975 roku z inicjatywy przewodniczącej KGW Marii Serwinkowej, a po raz pierwszy z programem artystycznym wystąpił z okazji 50-lecia miejscowej OSP. Od początku prezentuje różnorodne pieśni ludowe rodzimego folkloru. W 1977 roku na XI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nagrodzono go Srebrną Basztą. Sukces ludzi zdolnychi kochających folklor spowodował dalsze poszukiwania zapomnianych pieśni i wzbogacenie repertuaru. Z XII kazimierskiego Festiwalu zespół przywiózł do Niedrzwicy Kościelnej pierwszą nagrodę za znakomicie wykonane ballady ludowe. Z kolei na XVI Festiwalu utalentowany zespół otrzymał nagrodę specjalną.

Od 1987 roku grupa śpiewacza jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Występowała też za granicą: w Brześciu nad Bugiem w 1988 roku, a następnie w Niemczech, Austrii i Mołdawii. 

Obliczono, że w ciągu roku artyści z Niedrzwicy Kościelnej dają 25 koncertów. Na 20 lecie znakomitego zespołu wydana została jego monografia i kaseta z jego najważniejszymi utworami. Największym jednak sukcesem zespołu było przyznanie mu 24 października 1992 roku nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki im. Oskara Kolberga. Ma ona rangę ogólnopolską. Zespół z Niedrzwicy Kościelnej jako pierwszy w województwie został uhonorowany taką nagrodą. Ma on też na swym koncie liczne nagrania radiowe i telewizyjne repertuaru ginącej kultury wsi.

Tak duże sukcesy zespołu byłyby niemożliwe gdyby nie 30-letnia, żmudna i wytężona praca kierownika, opiekuna i animatora zespołu w jednej osobie, nauczycielki Janiny Głąbowej. Pomocy zespołowi udzielają władze samorządowe Gminy w Niedrzwicy Dużej oraz sponsorzy, w tym także miejscowa parafia, udostępniając pomieszczeniana jego potrzeby.

W chwili obecnej Zespół Śpiewaczy z Niedrzwicy Kościelnej zawiesił swoją działalność.
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb